AUTISME & ADHD

Udfordringer | Værktøjer | Muligheder

Tilbud til både borgere, pårørende, skoler, kommuner & arbejdsgivere

VI TILBYDER

IN:WORK er en konsulentvirksomhed, som tilbyder flere forskellige forløb og enkeltydelser.
Vi arbejder altid med udgangspunkt i borgeren og tilrettelægger vores indsats ud fra borgerens behov.
Heri indgår ofte andre aktører (skole, arbejdsplads, pårørende m.m.) for at støtte op om indsatsen.
Derudover tilbyder vi også viden, rådgivning, undervisning til personer og kontekster omkring borgeren.

Hverdag med mening

IGANG MED BESKÆFTIGELSE

Et beskæftigelsesrettet tilbud for voksne over 18 år med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF) , ADHD og komorbide tilstande. Forløbet er rettet mod at finde meningsfuld beskæftigelse for borgeren – på arbejdsmarkedet såvel som i uddannelse.

Borger / Pårørende
Kommune / Virksomhed

BRUD MED SKOLEVÆGRING

Forløbet bygger på at nedbringe begyndende eller eksisterende skolevægring for børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF), ADHD og komorbide tilstande. Barnet /den unge, pårørende og fagpersoner får redskaber til at mestre og forstå situationen.

BARNET / PÅRØRENDE
KOMMUNE / SKOLE
Kompetenceudvikling

SOCIALFAGLIGE YDELSER

Vi tilbyder afgrænsede forløb samt enkeltydelser til fagpersoner, familier og borgere med autisme-diagnose, ADHD-diagnose eller komorbide tilstande.
Alt fra individuelle psykoedukationsforløb, gruppe-undervisningsforløb – til sparring og temadage.

LÆS MERE

TRIVSEL GENNEM FORANDRING

I IN:WORK arbejder vi med helhedsorienterede forløb og enkeltydelser. Vi fokuserer på at skabe forståelse og forandring for både borgere, kommuner, skoler, private virksomheder og andre interesserede. Vores mål er at skabe et meningsfuldt liv for borgere med en autisme-diagnose, ADHD-diagnose samt komorbide tilstande. Det gør vi blandt andet gennem en række faglige og praktiske ydelser.