Effektiv daglig ledelse i praksis

Forløb med fokus på den direkte ledelse og kommunikation

Hvem:
Ledere med daglig medarbejderkontakt: Teamleder, Oplæringsansvarlig, Koordinator og Værkfører.

Hvad:
Ledelseskursus med fokus på kommunikation og effektiv ledelse i praksis. Der tilbydes viden og konkrete værktøjer til stresshåndtering. I vil opnå bedre samarbejde, trivsel og effektivitet hos medarbejdere og kan bruge kurset som en aktiv brik i jeres CSR-strategi.

Ramme:
Forløbet tilpasses jer og er sammensat af workshops samt individuel ledersparring.

Pris:
Efter aftale. Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog.

Ledelse

Der er ingen tvivl om, at det er en stor styrke for en virksomhed at have medarbejdere med forskellige profiler. Det er et “must” for at kunne differentiere sig i forhold til både konkurrenter og indtjening.

I daglig ledelse er håndtering af de individuelle behov, hensyn og kompetencer hos dine medarbejdere afgørende for både trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Det er desuden afgørende, at du kan håndtere de usynlige udfordringer som stress og kriser hos stadigt flere medarbejdere. Problemer som stress og andre sårbarheder kan imødegås med værktøjer til konstruktiv dialog, håndgribelige aftaler om de nødvendige tilpasninger og åbenhed i medarbejdergruppen. Inwork hjælper jer godt på vej med et praksisnært ledelseskursus og opfølgning i individuel ledersparring.

Flere ønsker at ansætte socialt ansvarligt, med fokus på diversitet. Men når I ansætter socialt ansvarligt, medfølger også ledelsesmæssige opgaver. Med Inworks ledelseskursus får I en aktiv brik i jeres CSR-strategi, som samtidig bidrager til sammenhæng, loyalitet og effektivitet på hele arbejdspladsen.

Kurset giver den enkelte leder værktøjer, der kan bruges i de situationer, hvor forskellighederne træder frem. Vi sætter fokus på, hvordan forskelligheden kan udnyttes på bedste vis. På den måde opnår i bedre samarbejde, højnet effektivitet og øget trivsel.

1. Workshop (3 timer)

  • Viden om de individuelle forskelle, typiske reaktioner hos medarbejdere og værktøjer til ledelse samt håndteringen af personlige udfordringer som stress eller andet.
  • Konkrete inputs og mål for din egen ledelse: Hvordan du sikrer effektivitet, samarbejde og trivsel hos medarbejdere.

2. Individuel sparring

  • Individuelle mål for øget effektivitet i din ledelse.
  • Konkret sparring og enkle værktøjer som forbedrer dine resultater.

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med jeres virksomhed og med hensyntagen til jeres ønsker og ressourcer.

Effektiv ledelse forløb

Når forløbet afsluttes har du:

  • Mere viden om dine medarbejderes forskelligheder, styrker og behov.
  • Værktøjer til at håndtere samtaler med medarbejdere i belastede situationer.
  • Viden om stress og stresshåndtering
  • Værktøjer til at sikre samarbejde og effektivitet i et team.
  • Klare mål for din daglige ledelse og en vej til at nå målet.
  • Mulighed for at følge op med løbende sparringssamtaler, hvor fokus er på ledelse og CSR.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg

Hvorfor et Ledelseskursus? Hvorfor individuel ledersparring?

Fordi det er stærke kort at have på i hånden i din CSR-strategi, og fordi din arbejdsplads skal være attraktiv og velfungerende for, at du sikrer din virksomheds vækst og udvikling.

Hos Inwork tilbyder vi dig og dine medarbejdere et ledelseskursus, der skal sikre effektiv ledelse på arbejdspladsen.

Vores psykologer arbejder til daglig med organisationer og indslusning af ledige med forskellige udfordringer på arbejdspladser. I vores praksis har vi fokus på at sikre den optimale balance mellem individuelle hensyn og fællesskabets sammenhængskraft. Den viden kan du i virksomheden bruge til at skabe mere effektiv ledelse i din dagligdag.

Med den rette ledelse bliver medarbejderes forskellighed til virksomhedens styrke

Erfaringer viser, at håndtering og ledelse af de individuelle forskelle er afgørende for både medarbejderens integration i teamet og arbejdsfællesskabet, men også for trivsel, loyalitet og effektivitet i arbejdet. Det er et faktum, at vi mennesker/vores medarbejdere er meget forskellige ift. individuelle kompetencer og behov.

Vores forskelligheder kan enten være virksomhedens stærkeste kort eller i værste fald være ødelæggende for virksomheden. Netop derfor er det vigtigt, at vi lærer at udnytte hinandens forskelligheder, så vi kan bruge de forskellige kompetencer til at kvalitetssikre arbejdet og på den måde skabe de bedste resultater. Dette er kernen i CSR – når forskellighed bliver en styrke.

Hvorfor skal jeg prioritere individuel sparring?

Ledelse er en disciplin, som er tæt forbundet til personlige egenskaber og dermed meget forskellig for den individuelle leder. Det er en stor styrke i din ledelse, at du bruger dig selv som menneske. Dog kræver det også til tider meget, og det betyder især, at generelle teorier, modeller og formler kun virker i begrænset omfang. Det er vigtigt, at du lykkes med at bruge det, du lærer i din egen dagligdag.

I individuel sparring møder du en sparringspartner med psykologisk baggrund, som især har fokus på, hvordan du effektivt og enkelt kan forbedre din daglige omgang med medarbejderne. Vi skaber et sparringsrum, som er dit, hvor du ikke konkurrerer og måler dig med lederkollegaer, men i stedet får mulighed for at udvikle din individuelle lederstil, så den bliver så effektiv som mulig.