Indimellem er det nødvendigt at stoppe op, undersøge sin praksis og spørge dem det egentlig handler om: deltagerne. Det har vi brugt den sidste måned på i Inwork, hvor vi har interviewet, samlet statistik og undersøgt vores forløb hverdag med mening. For gør vi egentlig noget der virker? Og hvorfor virker det?

For at kende vores udgangspunkt for udvikling, har vi udarbejdet en evaluering af hverdag med mening. Det er en evaluering der indeholder et statistisk overblik over vores afsluttede forløb, og interviews med tre deltagere i forløbet.

Først og fremmest kan vi se, at over halvdelen (54%) af de afsluttede forløb er afsluttet til uddannelse eller praktik. Det er vi stolte over. Men hvad er det så der virker for de 54% procent, der afsluttes til beskæftigelse?

Det har vi spurgt deltagerne om. De to væsentligste pointer fra evalueringen er her gengivet med tilladelse fra deltagerne, og i anonymiseret form.

Den tillidsskabende relation

Evalueringen har vist, at det der først og fremmest virker i forløbet hverdag med mening, er den relation, der opbygges mellem deltager og konsulent. De interviewede deltagere beretter alle, at de har tillid til, stoler på, og føler sig trygge ved deres konsulent. Det er det bærende element for udviklingsarbejdet.

Tilliden kommer af flere elementer. Først og fremmest er den betinget af, at deltagerne oplever konsulenterne lytter til dem:

”Derfor har jeg ofte manglet at nogen har villet høre på mig, høre på det jeg har at sige, og prøve at for… måske ikke nødvendigvis forstå det, men så, hvis de ikke kan forstå det, så acceptere det, i stedet for at fortælle mig hvordan jeg burde skulle have det. (…) Jeg har ikke været nødt til at tage mig sammen til at komme herned, måske lige den første og anden gang fordi jeg ikke kendte hende, som jeg har med rigtig mange andre” – Lasse

I forløbet i Inwork er Lasses behov blevet mødt, og det skaber tillid. Den tillid avler også motivation. Han har lyst til at komme efter at have oplevet, at der er plads til ham, og det han siger, bliver hørt og accepteret. Det er et essentielt udgangspunkt for det beskæftigelsesrettede arbejde. Relationen skaber grobund for samarbejdet.

Et andet vigtigt element for deltagernes tillid, er konsulenternes kompetencer. Det har en betydning, at konsulenterne i Inwork har en psykologfaglig baggrund, fordi de forstår deltagernes vilkår:

”Jeg mødte hende jo inde ved jobcentret og allerede der kunne jeg mærke, at hun vidste egentlig hvad diagnose jeg havde, hvordan den hang sammen. Det har jeg ikke prøvet før. (…) Der har bare… jeg har været tryg fra starten af” – Sofie

Den faglige kompetence hos konsulenten bliver til tryghed hos deltageren. De føler sig forståede og taget hånd om. Det skaber også baggrund for, at konsulenten kan bruge den tryghed og sine kompetencer, til at præsentere deltagerne for nye muligheder, handleplaner og metoder. Det er tilliden i relationen, der åbner for, at deltageren kan tage imod det nye og blive udfordret:

”Hun giver altid noget ny information, som hjælper mig til at komme videre og se tingene fra et nyt synspunkt. At finde de problemer som sådan stiger ud mellem alle de ting der sker. Som jeg ikke altid selv kan, fordi man bliver lidt overvældet af dem” – Søren

Fremdrift

Den anden hovedpointe fra evalueringen, er deltagernes ønske om fremdrift og udvikling. Det er et ønske, der ofte forsvinder, i det pres de unge med ASF oplever gennem deres diagnoser, samfundet og systemet. Derfor er det også vigtigt, at få identificeret at der faktisk er et ønske, og at det kan arbejdes med, når fremtiden sættes i fokus.

”Jeg har ikke lyst til at sidde stille, jeg vil hele tiden komme videre og gro som person og så blive bedre til… for jeg vil gerne have et job en dag og det hele, så jeg arbejder mod det også meget selv” – Søren

Lasse, Sofie og Søren fremhæver alle, at de oplever det utrolig positivt, at hverdag med mening har en klar fremtidsrettet form. De er motiverede af, at forløbet er praktisk orienteret. Dermed arbejdes der kun med de problematikker, der er til hindring for beskæftigelsesmålet. Det virker befriende og positivt på deltagerne:

”Få tænkt fremad, i stedet for jamen vi gjorde også sådan i går, så skal vi nok også gøre sådan i dag. Komme fremad i stedet for at blive ved med at køre rundt i de problemer der nu er” – Sofie

Det væsentligste i evalueringen er altså, at den har vist styrken ved en tillidsfuld relation, og at denne opbygges ud fra elementer såsom lytten og faglige kompetencer. Derudover har evalueringen identificeret en grundlæggende motivation og et ønske om fremdrift og fremtid hos deltagerne. Når denne er til stede, vokser mulighederne.

I Inwork vil vi bruge evalueringen til først og fremmest at konstatere, at vi har et godt forløb i hverdag med mening, men også til at se på hvordan vi kan omsætte tilliden og fremdriftsønsket til et bedre og mere kvalificeret forløb for andre unge med ASF.

Katrine Eckhardt Bjerg
cand. scient. soc
Viden og kommunikation

Er du interesseret i at læse den fulde evaluering er du velkommen til at kontakte os på info@inwork.dk