Socialfaglige ydelser

– Afgrænset forløb el. enkeltydelser til fagpersoner, pårørende og borgere

Målgruppe og målsætning

Vi tilbyder specialiseret viden og rådgivning inden for autisme- og ADHD-området. Vi tilbyder afgrænsede forløb og enkeltydelser, som henvender sig til borgere og fagpersoner. Det kan være:

 • Børn/unge eller voksne som er blevet diagnosticeret med en autisme-diagnose eller ADHD-diagnose og komorbide tilstande. Vi tilbyder et afgrænset forløb med fokus på, hvad det betyder at have en diagnose.
 • Forældre og pårørende som har behov for viden omkring, hvad det indebærer at have en ASF- eller ADHD-diagnose. Heri også konkrete redskaber til, hvordan de kan kommunikere og sætte krav i hjemmet.
 • Fagpersoner/institutioner/virksomheder som har behov for et afgrænset forløb eller en enkelt ydelse med en konsulent, hvor målet er at opnå en bedre forståelse for, hvordan de imødekommer én eller flere borgeres udfordringer. Herunder vil der også være mulighed for at aftale temadage eller supervision med en konsulent.

Alle gruppeforløb vil være opdelt ift. diagnoserne: ASF og ADHD.

Hovedmål:

Målsætningen er, via korte og afgrænsede forløb, at bibringe viden og konkrete redskaber til borgere, pårørende og fagpersonale. Dette skal give afklaring omkring fremadrettede indsats.

Indhold og indsats

Afgrænset forløb

 • Individuelle psykoedukations-forløb til børn/unge og voksne, som er diagnosticeret med ASF eller ADHD (5 x 2 timer):
  • Deltageren vil modtage undervisning i, hvad det vil sige at have en diagnose.
  • Deltageren vil blive introduceret til forskellige pædagogiske redskaber ift. at opnå en bedre forståelse samt hjælp til at overkomme nogle af de udfordringer, de møder dagligt.
  • Afprøvelse af pædagogiske/terapeutiske systemer i praksis sammen med en konsulent.
 • Gruppe-psykoedukations-forløb til børn/unge og voksne med diagnoserne: ASF eller ADHD (7 x 2 timer):
  • Deltagerne vil modtage undervisning i, hvad det vil sige at have en diagnose.
  • Ved brug af gruppedynamikken vil deltagerne opnå en bedre forståelse for egen situation. De opnår samtidig en forståelse for, at andre kan være i lignende situation.
  • Deltagerne vil modtage konkrete pædagogiske redskaber, som kan bruges i praksis ift. at opnå en bedre selvforståelse.
  • Der vil blive skabt et trygt miljø styret af en konsulent. Her vil deltagerne have mulighed for at udveksle erfaringer og skabe et netværk med hinanden. De vil også modtage redskaber til at indgå i andre sociale kontekster.
 • Undervisningsforløb til forældre og pårørende til børn/unge samt voksne med en autisme-diagnose eller ADHD-diagnose (7 x 2 timer):
  • Deltagerne vil modtage undervisning i, hvad det vil sige at have en diagnose.
  • Deltagerne vil modtage konkrete redskaber til, hvordan de i praksis kan imødekomme de særlige behov, der følger med, når man har en diagnose. Heri også løbende afprøvning af systemer og redskaber.
  • Deltagerne vil modtage undervisning i, hvordan de bedst muligt strukturer en hverdag for barnet/den unge samt undervisning i, hvordan man sætter krav i hjemmet – med udgangspunkt i en autisme-/ADHD-pædagogik.
  • Deltagerne vil have mulighed for erfaringsudveksling i plenum.

Enkeltydelser

 • Faglig sparring med kommuner og forvaltninger ift. komplekse borgersager (timeantal efter aftale):
  • Gennemgang af sagsakter og rådgivning på fremadrettede indsatser i enkeltsager.
  • Deltagelse på netværksmøder, hvor vi kan bibringe viden ift. ASF og ADHD.
 • Sparring/supervision til virksomheder, skoler og andre institutioner (timeantal efter aftale):
  • Tilrettelæggelse af undervisningen og arbejdsopgaver for børn/unge og voksne med ASF og ADHD.
  • Undervisning i diagnoserne: Autisme og ADHD.
 • Temadage for fagpersoner, institutioner og virksomheder (timeantal efter aftale):
  • Temadag / Fokus på at opnå forståelse ift. ASF-/ADHD-diagnose og andre komorbide tilstande.
  • Temadag / Fokus på angst-problematikker.
  • Temadag / Valgfrit fokus ud fra individuelle ønsker.

Målet er at tilpasse et forløb, som giver mening for den enkelte borger, fagperson eller institution.

Ramme og samarbejde

Rammen for samarbejdet aftales efter behov.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg