Søskendegruppe-undervisning

5 gange à 2 timer – med 15 min. pause – dette er udgangspunktet, men vil blive modificeret efter behov.

Målgruppe og målsætning

Undervisnings-/dialogforløb for søskende til en bror eller søster med en diagnose. Forløbet er et frirum til at sætte ord på tanker og følelser omkring det at have søskende med en diagnose – og blive anerkendt i disse tanker og følelser.

I forløbet vil der blive undervist i, hvad det vil sige at have en diagnose – eksempelvis autisme eller ADHD – og hvad det kan betyde for dagligdagen og fremtiden hos personen med diagnosen samt de pårørende.

Vi vil præsentere søskende for de visuelle redskaber, der benyttes i arbejdet med unge, som har en diagnose. Derudover vil vi give eksempler på, hvorfor – og hvordan – redskaberne er brugbare.

Typiske emner i søskendegrupperne er:

  • Hvad kan jeg sige til andre, som spørger ind til min søsters eller brors diagnose?
  • Hvordan kan jeg forklare andre børn/unge, hvad der er anderledes med min søster eller bror?
  • Hvordan kan jeg håndtere det, hvis min søster eller bror giver ordrer derhjemme eller slår mig?
  • Hvordan får jeg en bedre forståelse for min søsters eller brors behov?
  • Hvad skal jeg sige til mine forældre, når jeg synes min bror eller søster er urimelig?

Indhold og indsats

Undervisningen vil bestå af forskellige moduler, der hver har et tema, som er centralt for at opnå bedre forståelse for det at have en diagnose:

  1. Diagnose-introduktion: Indeholder basal viden om autisme eller ADHD – herunder hvilke udfordringer, der knytter sig til diagnosen og de kernetræk, som er til stede.
  2. Hverdagsoplevelser: Plenum-samtale hvor søskende har mulighed for at sætte ord på det, de oplever, der er svært i deres hverdag. Konsulenten vil være styrende i disse samtaler og vil bruge eksempler fra den pædagogiske praksis.
  3. Grænser og adfærd: Plenum-samtaler omkring oplevelsen af, hvor svært det kan være at sætte grænser for sin søster/bror med udfordringer – inkl. en forståelse for uhensigtsmæssig adfærd.
  4. Sociale relationer: Der arbejdes med forskellige former for sociale relationer, og hvilke sociale og kommunikative udfordringer der er sammenhængende med autisme-/ADHD-diagnosen.
  5. Afslutning: Forløbet afsluttes gennem plenum-dialog, tanker og refleksioner.

Afslutning på forløbet

Ved afslutning af undervisningsforløbet vil søskende have opnået en større forståelse, der vil danne
fundament til fremadrettet at kunne udvise nødvendige hensyn til deres søsters eller brors diagnose.
Søskende vil efter undervisningsforløbet også være bedre rustet til selv at italesætte egne behov. Desuden
vil der i mødet med ligesindede – og gennem en fælles forståelse og med fælles oplevelser – skabes et
anderledes fundament til at opbygge et bedre selvværd og en mindre forkerthedsfølelse i forhold til det at
have en bror eller søster med udfordringer.

Deltagere: Der er plads til 4-10 søskende på hvert forløb.
Undervisningen vil være tilpasset således, at autismediagnosen opdeles fra ADHD-diagnosen. Ligeledes vil der være opdeling mellem børn og unge/voksne.

Forplejning: Vi sørger for let forplejning ved alle møder.

Tidsforløb: 5 gange à 2 timer – med 15 min. pause*

*dette er udgangspunktet, men vil blive modificeret efter behov.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg