§52 Kontaktpersonordning for Unge med Autisme/ADHD

Målgruppe og målsætning

Tilbud om en fast voksenkontakt (med relevant faglig uddannelse) for børn og unge med særlige behov. Kontaktpersonsordningen placerer sig inden for lovgivningens § 52, der behandler forhold omkring børn og unge med behov for særlig støtte.

Her er tale om børn og unge mellem 10 – 18 år med autisme-spektrum-forstyrrelse, ADHD samt komorbide tilstande, hvor der er risiko for mistrivsel. Målgruppen kendetegnes ved at have vanskeligheder med at håndtere faglige og sociale krav og oplever generelt store udfordringer med at overskue og strukturere deres hverdag.

Dette er et tilbud til de børn og unge, som har brug for en fast voksen fagperson, som har indblik i, hvad det vil sige at have en autisme-spektrum-forstyrrelse eller ADHD-diagnose. Fagpersonen har fokus på den unges personlige udvikling.

Målet er at forberede de unge på et voksenliv – hvor dét at have en diagnose / udfordringer – ikke skal være en hindring for at få et selvstændigt voksenliv.

Der arbejdes med følgende hovedmål:

  •  ”Livsduelighed” ADL-træning
  • Støtte til at indgå i sociale sammenhænge
  • Diagnoseforståelse
  • Selvforståelse
  • Selvstændighed
  • Relationsarbejde
  • Handlestrategier og metoder til at bryde uhensigtsmæssig adfærd
  • Støtte til at indgå i fritidsaktiviteter og fællesskaber
  • Brobygning til voksenlivet
  • Fællesskab og socialisering som omdrejningspunktet for udvikling

Indhold og indsats

I IN:WORK varetager et ”Kontaktpersons Korps” opgaverne, og alle fagpersonerne har en relevant faglig uddannelse, som er afgørende for at kunne imødekomme de unges særlige behov.

Indsatsen ydes med primært fokus på den unge. Der vil dog altid være fokus på den unges totale livssituation og livsarenaer. Det vil sige, at vi som konsulenter kan navigere i flere kontekster af den unges liv for at opnå trivsel og udvikling hos den unge.

Fællesskab og socialisering som omdrejningspunktet og fundament for udvikling

Mange af de unge – som vil være relevante og i målgruppen til at indgå i denne kontaktpersonordning – er unge som har en ensomhedsfølelse eller har svært ved at danne relationer såvel som venskaber med jævnaldrende – og fastholde relationer og venskaber.

I IN:WORK tror vi på, at alle mennesker udvikler sig i mødet og samspillet med andre mennesker.

Kontaktpersons Korpset” arbejder målrettet med fællesskabet i fokus. Det vil sige, at der er mulighed for at lave fællesaktiviteter sammen med andre unge, som modtager samme støtte i kontaktpersonordningen. Det vil være én eller flere fagpersoner, som planlægger og faciliterer disse aktiviteter ud fra de unges interesser og behov. Gennem aktiviteter og et fælles tredje støttes og guides de unge i praksis til at indgå i sociale kontekster med mulighed for at danne relationer og venskaber.

Der vil altid være en gennemgående konsulent, som varetager forløbet for den enkelte unge, og som har et indgående kendskab og erfaring i arbejdet med mennesker med autisme-spektrum-forstyrrelse, ADHD samt komorbide tilstande.

Forløbet er tilrettelagt 100% individuelt, og alle aktiviteter indgår i en plan, som meningsfuldt bringer den unge nærmere målet.
Det overordnet mål er, at den unge opnår selvstændighed i forhold til eget liv samt en hensigtsmæssig brobygning til voksenlivet. For at opnå dette er der i alle forløb fokus på at lave en bæredygtig relation til den unge. Kontaktpersonens relationsarbejde med den unge kan defineres ud fra følgende proces:

Ramme og samarbejde

Den unge henvises som udgangspunkt i 13 uger efter kontaktpersonordningen § 52 – med mulighed for forlængelse. Ugentlige timeantal aftales efter individuelle behov. Der indledes altid med et fælles opstartsmøde sammen med en socialrådgiver og andre relevante aktører. Konsulenten, som varetager sagen, vil under hele forløbet arbejde dynamisk med problemstillingerne og indsatsmålene, som myndighed har defineret. På den måde lægges indsatsen der, hvor det giver mest mening.

Ved forløbets opstart udarbejdes der en skriftlig målbeskrivelse sammen med socialrådgiver og pårørende. Denne målbeskrivelse evalueres og suppleres i en skriftlig statusrapport efter 13 uger.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg