Forældregruppe-undervisning i Autisme/ADHD

5 gange à 2 timer – inkl. pause efter behov.

Målgruppe og målsætning

Vi tilbyder et undervisningsforløb for en gruppe forældre, der har et barn med autisme eller ADHD. Gennem forløbet udvikles en større forståelse for diagnoserne samt introduktion til virksomme pædagogiske metoder, der kan bruges i praksis – og som passer til det enkelte barn eller den enkelte unge. For forældrene kan det være berigende at danne netværk med andre forældrepar i samme situation. Dette er der rig mulighed for gennem forløbet.

Indhold og indsats

En introduktion til autisme-spektrum-forstyrrelser og ADHD/ADD ud fra en praktisk pædagogisk vinkel. Vi
tegner desuden et billede af, hvilke sanseforstyrrelser, der kan være på spil, og hvilken adfærd det
typisk resulterer i. Vi underviser i pædagogiske tilgange og brugen af visuelle støttesystemer. Herunder gennemgår vi blandt andet, hvilke metoder der virker i givne situationer, hvordan man bruger dem og hvorfor de har en effekt.

  1. Diagnose-introduktion: Indeholder basal viden om autisme eller ADHD – herunder hvilke udfordringer, der knytter sig til diagnosen og de kernetræk, som er til stede.
  2. Hverdagsoplevelser: Plenum-samtale hvor forældrene har mulighed for at sætte ord på det, de oplever, der er svært i deres hverdag. Konsulenten vil være styrende i disse samtaler og vil bruge eksempler fra den pædagogiske praksis.
  3. Grænser og adfærd: Plenum-samtaler omkring oplevelsen af, hvor svært det kan være at sætte grænser for barnet med udfordringer – inkl. en forståelse for uhensigtsmæssig adfærd.
  4. Sociale relationer: Der arbejdes med forskellige former for sociale relationer, og hvilke sociale og kommunikative udfordringer der er sammenhængende med autisme-/ADHD-diagnosen.
  5. Afslutning: Forløbet afsluttes gennem plenum-dialog, tanker og refleksioner.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg