Autismeundervisning – Gruppeforløb

Målgruppe og målsætning

Undervisningen vil bestå af forskellige moduler, der hver har et tema, som er centralt for at opnå forståelse
for sin diagnose. Undervisningen er udtænkt og skabt til at imødekomme borgernes udfordringer. Det vil
sige, at undervisningstid, pauser, opgaver og plenumdialog er tilpasset behov og udfordringer således, at
borgerne har optimale muligheder for at deltage.

Undervisningen vil være tilpasset underdiagnoser således, at Aspergers-diagnosen opdeles fra atypisk
autisme og infantil autisme, da disse diagnoser har forskellige profiler og udfordringer. Undervisningen vil
således skræddersyes til forskellige grupper.

Ved afslutning af undervisningsforløbet vil borgerne have opnået en større selvforståelse, der vil være
fundament til fremadrettet at kunne udvise nødvendige hensyn til deres diagnose. Desuden vil der i mødet
med ligesindede, og gennem større selvforståelse, skabes et anderledes fundament til at opbygge et bedre
selvværd og en lavere forkerthedsfølelse. Yderligere vil borgeren gennem forløbet have udfyldt
selvrapporteringsskemaer, som vil sættes sammen til en autismeprofil, som borgeren har mulighed for at
medbringe som et redskab, der kan hjælpe til at forklare de udfordringer, der måtte være. Mappen kan fx
medbringes til en eventuel arbejdsgiver.

Indhold og indsats

7 gange af 2 timer / Pause efter behov. 

  1. Autisme-introduktion: Indeholder basal viden om autisme. Herunder hvilke udfordringer, der knytter sig til diagnosen og de kernetræk, som er til stede. Desuden vil borgerne få indsigt i hjernes funktioner, og hvordan deres diagnose adskiller sig fra den typiske hjerne. I forbindelse med hjernens funktioner arbejdes der med signalstoffer og deres betydning for den daglige trivsel.
  2. Balance i hverdagen: Der arbejdes videre med signalstoffer. Yderligere arbejdes der med stress og hvilke redskaber og strategier, der afhjælper stress. Desuden vil eventuelle støttemuligheder inkluderes.
  3. Belastningsreaktioner: Der arbejdes med komorbide diagnoser, selvskade og reaktioner på manglende hensyn til autismediagnosen. Der vil desuden arbejdes med uforudsete hændelser og håndtering heraf. Opgave: Stressskema.
  4. Sanser og følelse: Der arbejdes med sanseintegration og sanseforstyrrelse i sammenhæng med trivsel og velvære. Dette vil kobles med autismediagnosen. Yderligere arbejdes der med følelser i relation til det at have autisme.
  5. Sociale relationer: Der arbejdes med forskellige former sociale relationer og hvilke sociale og kommunikative udfordringer, der i den forbindelse er sammenhængende med autismediagnosen.
  6. Identitet: Der arbejdes med forskellen på selvværd, selvtillid og forkerthedsfølelse. Der vil især være fokus på kompetencer og ressourcer, der gør sig gældende ved en autismediagnose. Desuden vil emner som ensomhed, kærlighed og seksualitet tages op.
  7. Autismeprofil: Egne beskrivelser og selvrapportering samles. Der vil være plads til plenumdialog, tanker og refleksioner.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg