Brud med skolevægring og social isolation

– For børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF)

Målgruppe og målsætning

Børn og unge under 18 år med autisme-spektrum-forstyrrelse samt komorbide tilstande, som er tilknyttet et skoletilbud, hvor der er risiko for, at barnet/den unge falder ud af uddannelsessystemet. Ligeledes indeholder målgruppen også de børn og unge, som allerede oplever udpræget skolevægring. Målgruppen kendetegnes ved at have vanskeligheder med at håndtere faglige og sociale krav og oplever generelt store udfordringer med at overskue og strukturere deres hverdag i skolen samt i fritiden.

På nuværende tidspunkt er hvert 3. barn med en autisme-diagnose i skolevægring eller på vej mod skolevægring.

Når barnet/den unge oplever social isolation og mistrivsel, har det også effekt på de omkringværende personer. Forældre, pårørende og skolen oplever ofte stor afmagt og har svært ved at håndtere opgaven. Den del forsøger vi også at imødegå med dette tilbud.

Brud med skolevægring er et tilbud til de børn og unge, der enten er på vej ind i en skolevægring, eller de som allerede er faldet ud af skolesystemet – hvor der er brug for en helhedsorienteret indsats.

Hovedmål:

 • At barnet/den unge kommer tilbage eller fastholdes i skoletilbud.
 • At forældrene opnår en større forståelse for barnets/den unges udfordringer.
 • At personalet på skolerne tilbydes sparring i forhold til, hvordan de kan tilrettelægge deres undervisning, så denne tilpasses de udfordringer, barnet/den unge har.
 • At barnet/den unge kommer i trivsel og kan mestre en hverdag med skole og fritid.

Indhold og indsats

Indsatsen ydes helhedsorienteret, hvilket vil sige, at vi som konsulenter fungerer som den “røde tråd” i barnets/den unges liv. Vi er en personalestab bestående af psykologer, pædagoger og socialrådgivere. Med vores diversitet i personalegruppen kan vi imødekomme alle problemstillinger. Vi har blandt andet nyttig ”ekspertviden” inden for:

 • Psykoterapi.
 • Specialpædagogik.
 • Undervisning/supervision og sagsbehandling.

Indsats i praksis

Når børn og unge med en autisme-diagnose kommer i skolevægring/social isolation er der ofte mange fagpersoner og pårørende, som på kryds og tværs iværksætter tiltag for at bringe barnet/den unge tilbage i trivsel. Dette kan virke meget uoverskueligt for et menneske med en autisme-diagnose.

I vores indsats er det derfor en gennemgående konsulent, som varetager forløbet. Det er en konsulent, som har et indgående kendskab og erfaring i arbejdet med personer med autisme. Det er her vigtigt, at der bliver koordineret en fælles indsats samt løbende vurderet, hvor fokus i indsatsen skal være. Konsulenten vil arbejde dynamisk i alle de arenaer, der er relevante for, at barnet/den unge kommer i trivsel og tilbage i skolen. Disse arenaer kan være:

 • Skolen, Kommunen, Forældre/Pårørende og Hjemmet/Fritiden.

Ligeledes kan der være et stort behov for, at pårørende og fagpersoner modtager undervisning/coaching, når de møder afmagt ift. at løfte opgaven med barnet/den unge.

Konsulentens støtteområder

Vi vil kunne yde følgende helhedsorienterede indsats:

Forældre

 • Støtte til forældre ift. forståelse af diagnose og hjælp med udfordringer samt kravsætning i hjemmet.
 • Forældre støttes til at håndtere deres egen situation, så de har overskud til at hjælpe deres barn.
 • Samtaler med søskende/pårørende ift. forståelse for de udfordringer, der måtte være i hjemmet.
 • Samtaler med forældre og barnet/den unge om handlestrategier og planer. 

Fritiden

 • Ugentlige samtaler med barnet/den unge uden for skolen (fritiden) om de vanskeligheder/udfordringer, der gør, at barnet/den unge ikke kommer i skole.
 • Samtaler med henblik på psykoedukation/selvforståelse. 
 • Samtaler med udgangspunkt i barnets/den unges fritidsinteresser for at opnå en meningsfuld relation.
 • Hjælpe barnet/den unge med at strukturere fritiden.

Lærere /pædagoger i praksis

 • Undervisning/coaching af lærere/pædagoger ift. forståelsen af de særlige tilgange man skal være opmærksom på i undervisningen af børn/unge med ASF.
 • Tæt samarbejde med lærere/pædagoger på skolerne ift. udarbejdelse af skemaer og undervisningsmateriale
  – at indgå proaktivt sammen med lærerne ift. hjælp med udarbejdelse af undervisningen.  
 • At yde sparring og supervision i praksis for lærerne/pædagogerne på skolen.

Kommunen

 • Hjælp til at sætte ind med tidlig og grundig udredning ved mistanke om autisme og eventuelt andre udfordringer.
 • Hjælp til udarbejdelse af en meningsfuld indsats for borgeren.

Skolen på organisatorisk niveau

 • Supervision til det pædagogiske personale på skolerne ift. handlestrategier i praksis med elever, der falder uden for de ”normale” rammer.
 • Samarbejde med skolernes ledelse ift. forløb/tiltag, som vil bringe en elev i trivsel.
 • Deltage i møde med forældre og pårørende på skolen.
 • Tæt samarbejde med PPR ift. til at tilbageføre en elev på skolen og i undervisningen igen.
 • Tilbyde gruppeundervisning på skolen for børn/unge med særlige behov.

Individuelt forløb

Forløbet er tilrettelagt 100% individuelt, og alle aktiviteter indgår i en plan, som meningsfuldt bringer barnet/ den unge nærmere målet.
Målet i forløbet er, at barnet/den unge opnår følgende:

Ramme og samarbejde

Barnet/den unge henvises som udgangspunkt i 26 uger, men med mulighed for forlængelse. Vores samtaler varer som regel 1-2 timer ad gangen – én gang om ugen. Der indledes altid med et fællesmøde sammen med socialrådgiver og andre relevante aktører. Konsulenten som varetager sagen, vil under hele forløbet arbejde dynamisk med problemstillingerne, således at fokus i indsatsen lægges der, hvor det giver mening. Det vil sige, at der eksempelvis i perioder af forløbet kan være større behov for samtaler med skolen eller forældrene end med barnet/den unge. Indsatsområderne prioriteres alt efter, hvad der giver mening for, at barnet/den unge kommer i trivsel og bliver inkluderet i skolen.

Der udarbejdes ved forløbets opstart en skriftlig målbeskrivelse sammen med socialrådgiver, pårørende og evt. skole. Denne målbeskrivelse evalueres og suppleres i en skriftlig midtvejsstatus efter 13 uger og en skriftlig afsluttende progressionsrapport ved forløbets afslutning. Rapporten indeholder en udviklingsbeskrivelse for perioden med tydelig retningsanvisning for videre indsats.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg