Hverdag med mening

Hverdag med mening

Sammen skaber vi en hverdag med mening

Ifølge en undersøgelse foretaget af Landsforeningen Autisme i 2016 står mere end 90% af mennesker med autisme uden for det ordinære arbejdsmarked. 4 ud af 10 lever af kontanthjælpslignende ydelser, herunder uddannelseshjælp, og hver femte ender på førtidspension.

I Inwork arbejder vi målrettet på at ændre denne statistik og Projekt hverdag med mening er centreret om netop dette.

Formålet med Projekt hverdag med mening er at skabe en meningsfuld hverdag for det enkelte menneske og arbejde med de udfordringer, den enkelte oplever som barrierer for at kunne skabe en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således fokus på at skabe positive forandringer i den enkeltes liv, der kan give de bedst mulige forudsætninger for en fremtid på arbejdsmarkedet.

Målgruppen

Målgruppen i Projekt hverdag med mening omfatter unge mennesker med autismespektrum forstyrrelser. Vi ser flest unge med Aspergers syndrom, men håndterer ligeledes diagnoser som atypisk autisme, GUA, NLD og infantil autisme.

Individuelt, helhedsfokus og virksomhedsrettet

Projekt hverdag med mening fungerer som et mentorforløb efter LAB-lovens §31b, hvor den enkelte unge får tildelt en personlig, konsulent med psykologbaggrund. Der arbejdes i en tryg, anerkendende og respektfuld relation til den enkelte unge, hvor der bl.a. er fokus på at ruste den unge til at tage øget ansvar i eget liv. Hvert enkelt forløb er individuelt tilrettelagt, og der udarbejdes en målplan med aktiviteter og tiltag, der meningsfuldt bringer den unge nærmere målet om en fremtid på arbejdsmarkedet.

Eksempelvis arbejder vi målrettet med at viden om autisme tilpasses hver enkelt ung, og danner grundlag for samtaler med arbejdspladsen, uddannelsen eller andre relevante aktører om de rette hensyn. For denne målgruppe er der store individuelle variationer, og netop derfor er det afgørende at have en grundig forståelse af udfordringerne hos den enkelte. I Inwork er vores grundindstilling, at der altid er mulighed for udvikling og forandring, også når vi starter med meget små skridt. Vi hjælper altså der hvor borgeren befinder sig når vi møder dem første gang, uanset om vi starter hjemme i sofaen, i jobcentrets lokaler eller på en arbejdsplads, er vores mål at sikre en meningsfuld hverdag, hvor den unge oplever at bidrage til samfundet, og møder anerkendelse for sine evner.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg