Kompetence-
udvikling

kompetenceudvikling

Supervision, undervisning eller praksislæring

Uanset om vi i Inwork varetager supervision, undervisning eller praksislæring, er fokus at skabe synergi for deltagerne, så de oplever tillid til egen faglighed og føler sig handlekraftige.

I arbejdet med kompetenceudvikling lægger vi vægt på, at viden og refleksion anvendes i tæt forbindelse med praksis. På den måde øges handlerummet. Vores gennemgående vision er, at virkeligheden er den bedste læringsbane. Gennem refleksion og strukturerede observationer i vores praktiske virkelighed, kan vi finde de bæredygtige og meningsfulde handlemuligheder.

Kompetenceudvikling handler om at udvikle den professionelles handlekompetence i sit daglige arbejde. Handlekompetencer er er de konkrete værktøjer og strategier, der kan hjælpe i den daglige opgaveløsning. For at føle sig kompetent i sit job, er det vigtigt ikke blot at kende sin opgave, men også føle sig godt klædt på, med viden og konkrete værktøjer.

Hvor malerens værktøj er en pensel, har vi, i arbejdet med mennesker, ikke på samme måde et synligt værktøj. Ikke desto mindre kræver vores værktøj også vedligeholdelse, udvikling og opmærksomhed. Er jeres værktøj skarpt? Har I tilpasset værktøjskassen til de nye opgaver? Kender I jeres værktøjskasse? Kan I finde rundt? Vælger I et passende værktøj til situationen?

Professionel kompetenceudvikling

Vi er specialiserede indenfor beskæftigelse og inklusion, og vores arbejde handler om at følge borgere fra udsatte positioner ind i fællesskabet. Vi er optagede af forskningen på området, og bruger den til at kvalificere den praksis, vi hele tiden udvikler. Vi arbejder med metodeudvikling, med indsigt i forskellige målgruppers behov og med den virksomhedsrettede indsats som vores primære værktøjer.

Vi er optagede af den professionelles rolle i forløbet, hvordan vores antagelser påvirker borgeren, og hvordan vi arbejder med den professionelle relation som værktøj. Kort sagt, hvordan vi som professionelle kan tilbyde vores borgere samarbejde med en professionel, der viser forståelse, tiltro og forstyrrer på passende vis? Og hvordan vi kan sikre, at vores møde med borgeren bliver vendepunktet i retning af positiv progression mod arbejdsmarkedet?

Supervision – fokus på praksis

Vi tilbyder supervision i grupper eller individuelt, med fokus på din rolle som hjælper eller med fokus på dine sager. Vi arbejder med løbende læringsmål og gennemgående temaer afhængigt af dine ønsker til faglig/personlig udvikling. Vi tilbyder desuden ledersupervision især med fokus på personaleledelse og faglig ledelse indenfor beskæftigelse.

Vi tilbyder også supervision til psykologer på vej mod autorisation.

Aktionslæring – viden i tæt samspil med praksis

I sammensatte forløb tilrettelægger vi læring, som passer til jeres team og organisation. Der veksles mellem undervisning, nyeste viden og refleksion, og øvelser og inddragelse af jeres praksis. Målsætningen udarbejdes i fællesskab, med en udmøntning i individuelle praksisprojekter. På denne måde afspejles organisatoriske mål i forløbets struktur og omsættes til konkrete ændrede handlemåder i hver enkelt deltagers praksisprojekt.

Denne form for kompetenceudvikling er god til at styrke tværfaglighed, og til at sætte ledelsens visioner og ideer i spil i den praktiske hverdag. Desuden oplever mange medarbejdere en øget handlekompetence og selvtillid i deres arbejde, hvilket fremmer trivsel og forebygger stress.

Kompetenceudviklingsproces

Vi tilbyder også undervisning som et led i kompetenceudvikling. Læs mere om mulighederne for undervisning her.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg