Hverdag med mening

Beskæftigelsesrettet tilbud til voksne med autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF) samt komorbide tilstande.

Målgruppe og målsætninger

Hverdag med mening er rettet mod borgere over 18 år med ASF samt komorbide tilstande, der har svært ved at indgå i et beskæftigelsesrettet tilbud og derfor står uden for arbejdsmarkedet. Målgruppen er kendetegnet ved at have svært ved at håndtere de krav, der er forbundet med at være i uddannelse eller i beskæftigelse. De er oftest udfordret ift. at overskue og strukturere hverdagen og har problemer med at indgå i den kommunikative relation mellem mennesker på en arbejdsplads.

På nuværende tidspunkt er der kun få mennesker med autisme, der tager del i arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Det viser en rundspørge fra Landsforeningen: Autisme og Det Nationale Autismeinstitut. Kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Hverdag med mening henvender sig til de 40 procent, som lige nu er på overførselsindkomst. Det er vores målsætning at bryde denne statistik og skabe et meningsfuldt liv med beskæftigelse og afklaring for de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Her kan også være tale om nyligt diagnosticerede voksne, som har brug for konkrete værktøjer, forståelse for egen situation samt sparring om fremtiden ift. uddannelse og job.

Hovedmål:

 • Ordinær beskæftigelse: virksomhedspraktik, uddannelse, job eller fleksjob.
 • Mestring af hverdagen og succesoplevelser – der fører til øget grad af ansvarlighed i eget liv.
 • Større forståelse for egne udfordringer gennem psykoedukation.
 • Bibringe viden og redskaber til alle relevante parter (familie, arbejdsplads, uddannelsessted m.m.).
 • Skabe trivsel i beskæftigelse og fritid.

Der arbejdes med udgangspunkt i en autisme-pædagogik, da dette er altafgørende for at forstå samt motivere borgere med ASF. Vi er en personalestab bestående af psykologer, pædagoger og socialrådgivere.

Med vores mangfoldighed og gaflige diversitet i personalegruppen kan vi imødekomme alle problemstillinger og har ”ekspertviden” inden for følgende felter:

 • Psykoterapi.
 • Social-/specialpædagogik.
 • Undervisning/supervision og sagsbehandling.

Indsatser i praksis:

Ovenstående kompetencer ruster os til praktisk at kunne levere en stor faglig indsigt og indsats ift. de udfordringer og barrierer, der gør det svært for borgere med ASF at finde rette beskæftigelse.

Vores indsatser vil have fokus på følgende:

 • Samtaler med henblik på øget selvindsigt og hermed handlekompetence.
 • Træning i praksis af nye handlekompetencer sammen med konsulent.
  • Eks. kan konsulent tage med borgeren ud til et uddannelsessted eller praktikplads og følge borgeren i opstarten.
 • Træning af konkrete færdigheder – f.eks. kommunikation.
  • Eks. kan det være hjemmeopgaver for borgerne såvel som opgaver sammen med konsulenten eller i en praktik.
 • Skabe overskud og selvtillid i forhold til at forvalte sig selv på en arbejdsplads.
  • Eks. økonomisk overblik, styrkede venskaber, et aktivt fritidsliv, øget sundhed.
 • Virksomhedskontakt, virksomhedspraktik og afklaring af muligheder, ønsker og drømme om arbejdsmarkedet – herunder arbejde med en realistisk, afstemt plan for at opnå attraktive mål.

Konsulentens støtteområder

Konsulenten der bliver tilknyttet borgeren, vil i praksis have mulighed for at yde støtte til følgende:

Udredning / Afklaring

 • Hjælp til afklaring ift. fuldtids-/deltids-/flexjob eller førtidspension.
 • Afklaringsforløb i samarbejde med andre aktører i borgerens liv.

Fritiden / Familien

 • Ugentlige samtaler med borger om de vanskeligheder / udfordringer, der gør, at borgeren ikke kan indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
 • Samtaler med henblik på psykoedukation/selvforståelse. 
 • Samtaler med udgangspunkt I borgerens fritidsinteresser for at opnå en meningsfuld relation.
 • Hjælpe borgeren med at strukturere fritiden for dermed at kunne overskueliggøre beskæftigelse.

Uddannelse

 • Afklaring af uddannelsesforløb i samarbejde med borgeren.
 • Udarbejdelse af plan sammen med borgeren.
 • Tæt samarbejde med uddannelsesstederne for at opnå den bedst mulighed inkludering.

Arbejde / Praktik

 • Matching af arbejde / praktik plads sammen med borgeren.
 • Virksomhedsbesøg sammen med borgeren.
 • Tilbud om coaching / supervision til virksomhederne ift. forståelse for evt. udfordringer for borgeren.
 • Udarbejdelse af fælles målsætning for at inkludere borgeren bedst muligt på arbejdsmarkedet.

Systemet / Kommunen

 • Hjælp til udarbejdelse af en meningsfuld indsats for borgeren.
 • Tæt samarbejde med rådgivere og jobkonsulenter ift. at opnå et fælles mål sammen med borgeren – samt til at finde en praktikplads eller et uddannelsessted.
 • Samarbejde / henvisning til udredning I psykiatrien.

Individuelt forløb

Forløbet er tilrettelagt 100% individuelt, og alle aktiviteter indgår i en plan, som meningsfuldt bringer borgeren nærmere målet om en fremtid på arbejdsmarkedet.

Ramme og samarbejde

Borgeren henvises som udgangspunkt i 26 uger. Vi indleder altid forløbet med et fællesmøde. Vores samtaler varer som regel 1 -2 timer ad gangen – én gang om ugen.

Virksomhedspraktikker etableres i samarbejde med en af jobcenterets virksomhedskonsulenter. Der udarbejdes ved forløbets indledning en skriftlig målbeskrivelse sammen med borgeren. Denne evalueres og suppleres i en skriftlig midtvejsstatus efter 13 uger og en skriftlig afsluttende progressionsrapport, der udarbejdes senest 2 uger inden forløbets afslutning. Rapporten indeholder en udviklingsbeskrivelse for perioden med tydelig retningsanvisning for videre indsats.

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg