Hverdag med mening

Sammen skaber vi en: Hverdag med mening

Beskæftigelsesrettet tilbud til borgere (18+) med autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF), ADHD samt komorbide tilstande.

Hverdag med mening er et tilbud, som skal hjælpe borgere, der har svært ved at indgå i et almindeligt beskæftigelsestilbud. Udfordringen er ofte, at borgere med en autisme-diagnose har svært ved at efterleve de krav, som opstilles på uddannelsessted eller på en arbejdsplads.
Gennem et helhedsorienteret forløb tilbyder vi en indsats, der skal ruste borgeren til at indgå på en arbejdsplads eller på et uddannelsessted.

Målsætning med forløb

 • At få borgere med udfordringer i beskæftigelse: virksomhedspraktik, uddannelse, job eller fleksjob.
 • At borgeren opnår en større forståelse for egne udfordringer gennem psykoedukation.
 • At støtte til mestring af egen hverdag, som skaber succesoplevelser, selvtillid og ansvarlighed.
 • At sørge for, at alle relevante parter (familie, arbejdsplads, uddannelsessted m.m.) bliver involveret i forløbet.
 • At borgeren kommer i trivsel og kan mestre en hverdag med beskæftigelse og fritid.
 • At sørge for, at alle relevante parter (familie, arbejdsplads, uddannelsessted m.m.) bliver involveret i forløbet.

Mål og proces med forløbet kan vises således:

Indhold og forløb

Alle aktiviteter indgår i en 100% individuel plan, som har til formål at bringe borgeren nærmere en fremtid på arbejdsmarkedet:

Forløbet kan bl.a. indeholde:

 • Samtaler med fokus på selvindsigt og hermed handlekompetencer.
 • Træning i praksis af nye handlekompetencer.
 • Hjemmeopgaver for borgerne.
 • Indsats rettet mod at skabe overskud og selvtillid i fritiden, som kan overføres til beskæftigelse.
 • Støtte til virksomhedskontakt, virksomhedspraktik og afklaring af muligheder.

Vi giver borgeren konkrete værktøjer, skaber forståelse for egen situation og sparring om uddannelse og job. Derudover sørger vi for, at pårørende samt arbejdsplads/uddannelsessted forstår borgerens udfordringer. Borgeren får tilknyttet én fast konsulent under hele forløbet. Konsulenten vil hertil også inddrage andre aktører for at støtte borgeren:

Sagsforløb

Opstartsmøde:
Der udarbejdes en skriftlig målplan, ud fra handleplan i samarbejde med rådgiver og borger

Efter 4 uger:
Afklaring på målsætning.
Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb
Løbende dokumentation

Efter 12 uger:
Midtvejs evaluering – rapport
Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb
Løbende dokumentation

Efter 20 uger:
Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb.
Vurdering af evt. forlængelse af forløb.
Løbende dokumentation

Efter 26 uger:
Her drøftes overordnet mål.
Hvor langt er borger / – familien /skolen ift. til at komme i beskæftigelse med henblik på målplanen.
Udviklings beskrivelser for perioden med tydelige retningsanvisninger for videre indsats.

Om os

IN:WORK udgør en personalestab med stor praktisk erfaring med borgere, der har autisme-diagnoser samt komorbide tilstande.

Vi består af psykologer, pædagoger og socialrådgivere. Med vores mangfoldige kompetencesæt kan vi tilbyde ekspertviden og redskaber, der praktisk kan hjælpe borgeren med at komme i beskæftigelse.

Vi har bl.a. ekspertviden inden for:

 • Psykoterapi.
 • Specialpædagogik.
 • Undervisning/supervision og sagsbehandling.

Det praktiske

I forløbet: Hverdag med mening henvises borgeren som udgangspunkt i 26 uger. Vores samtaler varer som regel 1 -2 timer ad gangen – én gang om ugen.

Vi indleder altid forløbet med et fællesmøde, hvor relevante aktører inddrages. Her udformer vi en køreklar plan for det videre forløb. Vi evaluerer undervejs og slutteligt udformer vi en progressionsrapport, som indeholder en udviklingsbeskrivelse for forløbet samt en retningsanvisning for den videre indsats.

Bemærk: Virksomhedspraktikker etableres i samarbejde jobcenteret.
For mere information – kontakt os her.

LÆS MERE

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg