Beskæftigelsesrettet afklaringsforløb

Afdæknings-/afklaringsforløb for voksne med ADHD og autisme.

Vi tilbyder et beskæftigelsesrettet afklaringsforløb på 13 uger – 1 time om ugen. Forløbet er et udredningsforløb, som skal afklare, hvor borgeren er i sit liv, ift. en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målsætning

Formålet er at afdække borgerens ADHD og ASF-profil, stressbarrierer, udfordringer og styrkesider samt motivation for at indgå i job eller uddannelse.

Det er vigtigt at understrege, at forløbets formål ikke er at støtte og arbejde med udvikling af borgeren. Det er derimod udelukkende et udredningsforløb, som skal give en vurdering af, hvor borgeren er i sit liv ift. at blive tilknyttet arbejdsmarkedet i fremtiden.

I forløbet vil borgeren sandsynligvis opleve – og tilegne sig – større selverkendelse og indsigt i egne udfordringer og styrker, hvorfor en vis udvikling er forventelig.

Indhold og forløb

Beskæftigelsesrettet forløb på 13 uger – 1 time om ugen:

UGE 1: Sags- og akt-gennemgang

 • Gennemlæsning af tilgængeligt materiale.
 • Indledende planlægning af forløbet, som løbende justeres sammen med borgeren.

UGE 2: Introduktionsmøde

 • Introduktion til forløbet samt materiale-præsentation.
 • Forventningsafstemning: borger og myndighed (ønsker og behov).
 • Planlægning af forløb med aftale omkring datoer, lokation m.v.

UGE 3-4: Anamnese

 • Historik.
 • Diagnose-afklaring (komorbiditet).
 • Diagnose-præsentation.
 • Medicin.
 • Specifikke – egen oplevede – udfordringer.
 • Stressniveau – stressorer.
 • Livsstil.
 • ADL.
 • Fritid.

UGE 5-6: Uddannelse og beskæftigelse

 • Uddannelsesniveau.
 • Uddannelsesønsker.
 • Erhvervserfaring.
 • Erhvervsønsker.
 • Motivation og interesse.
 • Relevante kompetencer og barrierer ift. tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Ordinært arbejdsmarked?

UGE 7-8: Belastningsfaktorer

 • Indre uro.
 • Opmærksomhed.
 • Diagnoseforståelse.
 • Motorisk hyperaktivitet.
 • Opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Humørsvingninger.
 • Temperament.
 • Stressoverfølsomhed.
 • Evne til at organisere.
 • Impulsivitet.
 • Opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk.

UGE 9: Strategier (værktøjer)

 • Tillærte mønstre.
 • Lærte strategier.
 • Mening og motivation.
 • Intro til nye strategier.

UGE 10-11: Erhvervs- og uddannelsesevaluering / Implementering af nyt

 • Ændret erhvervs- og uddannelsesperspektiv.
 • Erhvervs- og uddannelsesspecificering.
 • Nye strategier.
 • Nye metoder.
 • Nye mønstre.
 • Ny praksis.

UGE 12: Gennemgang af rapport med borger

 • Gennemgang af slutrapport sammen med borgeren.

UGE 13: Afslutningsmøde / Evalueringsmøde

 • Opsummering på forløbet.
 • Drøftelse af fremadrettet handleplan.

Forløbsbeskrivelsen er retvisende, men vil altid tilpasses 100% individuelt.

Det praktiske

I afklaringsforløbet henvises borgeren i 13 uger – 1 time om ugen. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en rapport, hvor der vurderes på kompetencer, ressourcer, barrierer og evt. støttebehov samt hensigtsmæssige uddannelses- og arbejdsområder.

For mere information – kontakt os her.

 

VIL DU HØRE MERE?

Ring til os, eller udfyld kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage på telefon eller mail.
Eller søger du en af vores medarbejdere – find medarbejder her

Kontakt os
Kontakt inwork Aalborg